Ιδιωτικός τομέας

Celestino, Pop Air: Καριέρα για επτά ειδικότητες

Σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, Αιγάλεω, Μεταμόρφωση, Σπάτα

Επιλέγουν προσωπικό επτά ειδικοτήτων δύο γνωστά brand ένδυσης του ιδιωτικού τομέα.
04/01/2021 | 07:43

"Δυνατά" brand ένδυσης του ιδιωτικού τομέα ενισχύουν τα καταστήματά τους σε επτά περιοχές με προσωπικό επτά ειδικοτήτων.

Celestino
  • Υπάλληλοι Αποθηκών/Τιμολόγηση EShop (Αθήνα) - Σπουδές στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες/Logistics, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
  • Αποθηκάριοι (Αιγάλεω) - Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο, επαγγελματισμός

Αποστολή βιογραφικού: cv@celestino.gr

Pop Air

  • Store Manager (Λάρισα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της μόδας, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Human Resources Manager (Αθήνα) - Πτυχίο στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, εμπειρία 3 χρόνων σε οργανωμένο τμήμα HR αλυσίδας καταστημάτων λιανικού εμπορίου, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Warehouse Manager (Μεταμόρφωση Αττικής) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση εφαρμογών ERP/WMS και Microsoft Office, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
  • Graphic Designer (Μεταμόρφωση) - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 3 χρόνων σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Illustrator, γνώση Photoshop, καλή γνώση Adobe Creative Suite, γνώση primarily InDesign
  • Sales Assistant/Cashier (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αττική, Σπάτα) - Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

Αποστολή βιογραφικού στο: hr@pop-air.com