Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στη Μηχανική Τροφίμων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
10/01/2021 | 18:39

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Τροφίμων»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πτυχίων / διπλωμάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων

Προθεσμία: Έως το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2254083016 και [email protected]