Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Προθεσμία, προσόντα

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας.
30/12/2020 | 14:00

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων "ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ" Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: