Εκπαίδευση

Παν/μιο Θεσσαλίας: 40 θέσεις στην Κυκλική Οικονομία

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και την Κυκλική Οικονομία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
01/01/2021 | 20:13

Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και την Κυκλική Οικονομία.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι:

 • Επιστημών του Περιβάλλοντος
 • Γεωπονικών Επιστημών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Σχολών Οικονομικών Επιστημών
 • Γεωγραφίας
 • Δασολογίας
 • Θετικών Επιστημών
 • Νομικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση συμμετοχής 
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων 
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού γνώσης Αγγλικών

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail vidipako@uth.gr 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 2.900 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2421074173 και vidipako@uth.gr