Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας σε ΕΦΑ όλης της χώρας

Ζητείται προσωπικό επτά ειδικοτήτων

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.
28/12/2020 | 16:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • Αρχαιολόγοι
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Μηχανικοί
  • Προσωπικό Φύλαξης  - Πληροφόρησης
  • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Εξειδικευμένοι Εργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: