Υποτροφίες & Πρακτική

Πενήντα υποτροφίες από το Ίδρυμα Προποντίς

Σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό - Επιστημονικοί κλάδοι, δικαιολογητικά

Τη χορήγηση πενήντα υποτροφιών αποφάσισε το Ίδρυμα Προποντίς.
10/01/2021 | 07:30

Το 22o πρόγραμμα για την απονομή πενήντα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανακοινώνει το Ίδρυμα Προπονίς.

Αναλυτικά:

 • 20 υποτροφίες εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά
 • 20 υποτροφίες εσωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Επιστήμη Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική
 • 10 θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτική Ιστορία, Ναυτιλιακή Οικονομία/Πολιτική και Λογιστική

Όριο ηλικίας: 26 ετών για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές( 28 ετών για τους άρρενες υποψήφιους με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας) ενώ όσοι θα εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να έχουν διδακτορικό δίπλωμα και να μην ξεπερνούν το 45ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
 • Έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, την οποία ο υποψήφιος επισυνάπτει απαραίτητα στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου Αίτησης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Έντυπο συνέντευξης των υποψηφίων
 • Φωτοτυπία του πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται από τους Καθηγητές στο [email protected])
 • Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, για όσους εργάστηκαν ή εργάζονται στο Δημόσιο, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο υποψήφιος δικαιούται να κάνει χρήση εκπαιδευτικής άδειας
 • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (Φορολογικού Έτους 2020) γονέων και υποψηφίου
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στρατολογίας για λόγους σπουδών
 • Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104589900 και [email protected]