Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 245 θέσεις με τα ελάχιστα προσόντα σε 5 φορείς της χώρας

Προθεσμίες, ειδικότητες

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα πέντε φορείς της χώρας.
24/12/2020 | 12:23

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα πέντε φορείς της χώρας.

Αυτοί είναι:

 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Δήμος Διονύσου
 • Δήμος Αχαρνών

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 245 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Φύλακες
 • Εργάτες Καθαριότητας
 • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
 • Εργάτες Ύδρευσης

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

 • Υπουργείο Οικονομικών

Με 60 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μεγάλος φορέας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 18 μήνες. 

Προκήρυξη

 • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)

Με 100 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η ΑΑΔΕ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 18 μήνες.

Προκήρυξη

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Την πρόσληψη 27 υπαλλήλων προωθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 12 μήνες.

Προκήρυξη

 • Δήμος Διονύσου

Την πρόσληψη 59 υπαλλήλων προωθεί o Δήμος Διονύσου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Προκήρυξη

 • Δήμος Αχαρνών

Την πρόσληψη 21 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Αχαρνών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Προκήρυξη

Διαβάστε επίσης: