Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη 27 υπαλλήλων προωθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
24/12/2020 | 11:49

Την πρόσληψη 27 υπαλλήλων προωθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 30 Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: