Ιδιωτικός τομέας

Καριέρα για εννέα ειδικότητες στον Φουρναράκη

Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Ο όμιλος Φουρναράκης Α.Ε. επιλέγει προσωπικό εννέα ειδικοτήτων.
06/12/2020 | 07:09

Ο όμιλος Φουρναράκης Α.Ε. είναι ένας πολύ γνωστός και ταχέως αναπτυσσόμενος προμηθευτής εργαλείων με εμπειρία στον κλάδο και γνώση του σχεδιασμού και της κατασκευής των εργαλείων.

Αυτή τη φορά ενισχύεται με υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων.

Αναλυτικά ζητούνται:

  • Power Tools Sales Specialist - Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής ή τεχνικής σχολής, εμπειρία 5 χρόνων σε οργανωμένο και απαιτητικό περιβάλλον πωλήσεων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης, άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
  • Transportation Coordinator - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση μεταφορών και φορτώσεων, καλή γνώση δικτύων διανομής, καλή γνώση συστημάτων ERP, άριστη γνώση Αγγλικών, ηλικία έως 40 ετών, έμφαση στον προγραμματισμό
  • Export Sales Key Account Manager - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης Β' κατηγορίας, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Merchandiser - Πτυχίο σχολής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ηλικία έως 35 ετών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Sales Specialist Leader/Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία στις πωλήσεις, γνώση και πρακτικές εφαρμογές του ηλεκτρικού εργαλείου, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ., εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
  • Τεχνικός Διευθυντής - Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, διοικητικές ικανότητες, γνώση MS Office
  • Υπάλληλος Λογιστηρίου - Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικών ή Λογιστικής, εμπειρία 2 χρόνων σε μηχανογραφημένο λογιστήριο εμπορικής επιχείρησης, δυνατότητα υποστήριξης στην προετοιμασία μισθοδοσίας, ικανότητα κατηγοριοποίησης και απεικόνισης καταχωρήσεων παραστατικών Δαπανών/Παγίων/Πληρωμών/Εισπράξεων σε ERP, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, καλή γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Βοηθός Αποθήκης - Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας, εμπειρία στην μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων με διαθέσιμες συστάσεις, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, επαγγελματισμός
  • Οδηγός Γ’ Κατηγορίας - Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας, εμπειρία στην μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων με διαθέσιμες συστάσεις, δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, επαγγελματισμός

Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.