Εκπαίδευση

ΔΠΘ: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
01/12/2020 | 19:23

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2531039458, [email protected][email protected]