Δημόσιο

866 ανοιχτές νέες θέσεις σε φορείς

Αναλυτικός πίνακας

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε φορείς όλης της χώρας.
01/12/2020 | 18:48

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε φορείς όλης της χώρας.

Ζητούνται 866 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Διαβάστε επίσης: