Δημόσιο

Αιτήσεις τώρα για νέες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ και στη ΔΕΗ (Λίστα)

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις

Με 191 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ.
01/12/2020 | 07:03

Με 191 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • Υπάλληλοι Γραφείου
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων/ Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων
 • Τεχνικοί Χειριστές Η/Υ
 • Χειριστές Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
 • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού 
 • Οδηγοί Μηχανοδηγοί – Χειριστές
 • Ηλεκτρονικοί Σταθμών και Υποσταθμών
 • Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
 • Τεχνικοί Ορυχείων
 • Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυσριοφόρων Μηχανημάτων

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις: