Δημόσιο

Νέες συμβάσεις στο Δημόσιο για υποψηφίους ΔΕ και ΥΕ (ΑΣΕΠ)

Αναλυτικός πίνακας

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα έξι Δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.
30/11/2020 | 07:05

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα έξι Δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

 • Πληροφορικής
 • Τεχνικοί Δομής
 • Οδηγοί
 • Ελεγκτές Παραγωγής
 • Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων
 • Αποθηκάριοι
 • Τεχνίτες Βαφής
 • Προσωπικό Φύλαξης - Πληροφόρησης
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
 • Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας
 • Καθαριστές
 • Εξειδικευμένοι Εργάτες
 • Εργάτες Απορριμματοφόρων

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους: