Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Σπουδές σε 16 πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.
28/11/2020 | 07:30

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διαβάστε τα προτεινόμενα θέματα: ΕΔΩ

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών
  • Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων
  • Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους στο: [email protected]

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2271035222 και [email protected]