Δημόσιο

ΔΕΔΔΗΕ: 10+1 ανοικτοί διαγωνισμοί (pdf)

Αφορά 8 ειδικότητες

Με 77 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ.
27/11/2020 | 13:52

Με 77 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Υπάλληλοι Γραφείου
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων/ Εναερίων – Υπόγειων Δικτύων
  • Τεχνικοί Χειριστές Η/Υ
  • Χειριστές Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων
  • Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές
  • Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού 
  • Οδηγοί Μηχανοδηγοί - Χειριστές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Διαβάστε επίσης: