Εκπαίδευση

Ιόνιο Παν/μιο: «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργεί διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
27/11/2020 | 16:21
Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του υποψηφίου
  • Τίτλους σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δήλωση σκοπού για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 2.600 ευρώ
Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2695021050 και [email protected]