Επιχειρείν

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Όλες οι λεπτομέρειες

Οι πληρωμές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές για την παραγωγή Αυγούστου 2020, ξεκίνησαν.
27/11/2020 | 11:49

Οι πληρωμές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές για την παραγωγή Αυγούστου 2020, ξεκίνησαν.

Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προχωρήσει με διαδοχικές εντολές σε πληρωμές περίπου 8.000 τιμολογίων έως του ποσού των 65.000ευρώ περίπου.

Οι πληρωμές αυτές αντιπροσωπεύουν το 90% των παραγωγών της αυτοτιμολόγησης για το μήνα Αύγουστο 2020.

Σημαντικό:

Οι παραγωγοί μπορούν πλέον να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ.

Διαβάστε επίσης: