Υποτροφίες & Πρακτική

Επτά υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ερευνητικοί τομείς, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσφέρει επτά υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.
26/11/2020 | 19:16

Επτά θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή διαθέτει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», από κοινού στο ΕΚΕΦΕ και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.ακτορική διατριβή.

Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής.

Η υποτροφία είναι πλήρης, καλύπτει τα δίδακτρα, το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεις και τα έξοδα συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια.

Η έρευνα θα διεξάγεται στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το μεγαλύτερο διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ).

Οι υποτροφίες παρέχουν τη δυνατότητα σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από την πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Θέσεις - Πανεπιστήμια και Τομείς:

Ιnstitution: Dalhousie University

Institution: University of Houston

Institution: Rice University

Institution: University of Texas at Arlington

Περισσότερες πληροφορίες για τα διδακτορικά σε κορυφαία Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά:

• Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)
• Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
• Department of Computer Science at the Rice University (RICE), ΗΠΑ (https://csweb.rice.edu/)
• Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)

Οι υπότροφοι διαμένουν τα 2 πρώτα χρόνια στο εξωτερικό, όπου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα. Στη συνέχεια, διενεργούν τη βασική ερευνητική εργασία του διδακτορικού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για διάστημα 1,5 έτους, και τέλος, επιστρέφουν στο εξωτερικό για να ολοκληρώσουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από το έτος κτήσης του πτυχίου τους
  • Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2021
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2021

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Έντυπο Αίτησης Υποτροφιών 2021
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης)
  • Έκθεση σκοπιμότητας 1 – 2 σελίδων, στα Αγγλικά, με επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
  • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία

Οι αιτήσεις (με φωτογραφία) και τα απαιτούμενα, κάτωθι, δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσω email με θέμα “PhD Scholarships 2021” στο [email protected].

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]