Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Δημοσιογραφικές Σπουδές

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές λειτουργεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
30/11/2020 | 07:07
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές».

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό γνώση ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
Τύπος Φοίτησης: Εξ' αποστάσεως (Online)
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] και 2610367600