Εκπαίδευση

30 θέσεις στην Κοινωνική Ιατρική

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
27/11/2020 | 07:27

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα.
 
Ειδικεύσεις:
 1. Κοινωνική Ιατρική Φροντίδα
 2. Κοινωνική Φαρμακευτική Φροντίδα

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2551030521, 2551030638, [email protected][email protected]