Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
24/11/2020 | 18:42
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310291212 και [email protected]