Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Αθλητισμού

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Αθλητισμού λειτουργεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
25/11/2020 | 07:30

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Αθλητισμού.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό γνώση ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
Τύπος Φοίτησης: Εξ' αποστάσεως (Online)
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610367316 και [email protected]