Υποτροφίες & Πρακτική

Θέσεις στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
25/11/2020 | 19:48

Θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή προσφέρει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  1. Προσωποποιημένη Τρισδιάστατη Εικονική Αναπαράσταση Ανθρώπων Βασισμένη σε Αραιές Όψεις. Α. Ντελόπουλος
  2. Ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής σε κυβερνοφυσικά συστήματα και αποδοτική υλοποίηση τους σε FPGAs - Development of innovative models for the Human-Machine interaction in Cyber Physical Systems (CPS) and efficiency implementation on FPGAs. Γ. Παπαευσταθίου
  3. Υλοποίηση αλγοριθμών CNN και DNN σε FPGA για επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Γ. Παπαευσταθίου

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  1. Ολοκληρωμένα νανοφωτονικά στοιχεία που αξιοποιούν δισδιάστατα (2Δ) υλικά για εφαρμογές μεταγωγής και πηγών φωτός. Εμμ. Κριεζής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο [email protected] ή ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας (Γραμματεία Τμήματος ΗΜΜΥ, Ισόγειο Κτιρίου Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής ΤΚ. 54124 Θεσσαλονίκη).

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310994378, 2310996392 και [email protected]