Επιχειρείν

Ανοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

Πως κάνετε αίτηση

Άνοιξε σήμερα (20/11) η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
20/11/2020 | 18:24

Άνοιξε σήμερα (20/11) η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

Οι πρώτες πληρωμές, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. 

Πως κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή myBusinessSupport, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mybusinesssupport). Η είσοδος διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

Στη συνέχεια, επιλέγουν «Επιστρεπτέα προκαταβολή (4) – Αίτηση χορήγησης» και εισέρχονται στην πλατφόρμα. Απαραίτητη προυπόθεση θεωρείται η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ».

Δικαιούχοι

  • Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
  • Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε όλες τις οδηγίες