Δημόσιο

6 θέσεις στη Ζάκυνθο

Το προσωπικό θα καλύψει ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών

05/01/2018 | 11:41

Με έξι υπαλλήλους, ενισχύεται ο δήμος Ζακύνθου, για να καλυφθούν οι δομές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.  

Θα προσληφθούν καθαριστές και μάγειρες, οι οποίοι θα ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς