Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Ανάλυση χορηγιών, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου χορηγεί επτά υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
26/11/2020 | 20:00

Το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου ανακοινώνει την χορήγηση επτά υποτροφιών.

Συγκεκριμένα: 

  • 4 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
  • 2 για μεταπτυχιακές σπουδές
  • 1 για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία τα τελευταία 5 χρόνια, πριν την υποβολή της αίτησης, και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ευρυτανία κατά τον χρόνο της υποτροφίας.

Αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

  • Θα χορηγηθούν 2 υποτροφίες τριετούς διάρκειας για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που αποφοίτησαν από Λύκεια του Νομού Ευρυτανίας, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους
  • Θα χορηγηθούν 2 υποτροφίες ετήσιας διάρκειας σε Ευρυτάνες φοιτητές και σπουδαστές που απεφοίτησαν από οποιοδήποτε Λύκειο, έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ: Θα χορηγηθούν 2 υποτροφίες σε Ευρυτάνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλα τα γνωστικά πεδία, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

Πρόγραμμα διδακτορικής διατριβής: Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία σε Ευρυτάνα φοιτητή, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00' π.μ. έως 13.00' μ.μ. ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση.

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2237024766, 6977744907, [email protected]