Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο».
21/11/2020 | 07:21

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» λειτουργεί το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2531039458, [email protected][email protected]