Προγράμματα Εργασίας

Αναδρομικά - Κληρονόμοι: Σε δύο στάδια η αίτηση

Αναλυτικός οδηγός

Αναλυτικός οδηγός
20/11/2020 | 09:41

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά των κληρονόμων άνοιξε και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η αίτηση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.

Συγκεκριμένα:

  • Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
  • Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Βήμα- Βήμα η αίτηση

1ο βήμα

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

Στη συνέχεια οι κληρονόμοι πρέπει να επισυνάψουν τα εξής πιστοποιητικά:

  • Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα 
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα 
  • Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλουν οι κληρονόμοι σχετικό αίτημα 

Σημαντικό:

  • Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση.
  • Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

2ο βήμα

Στην συνέχεια κάνετε είσοδο στην υπηρεσία.

Είναι σημαντικό ο συνταξιούχος να ήταν εν ζωή το 11μηνο που μεσολαβεί από 11.06.2015 έως και 12.05.2016.

Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο και απεβίωσε μετά τις 12 Μαίου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο συνταξιοδοτικό του εισόδημα την περίοδο 11.06.2015 - 12.05.2016.

Αν ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει πριν από τις 11.06.2015 τότε οι κληρονόμοι του δεν δικαιούνται αναδρομικά.

Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε εντός του κρίσιμου 11μηνου, οι κληρονόμοι του θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους μήνες που εκείνος ήταν εν ζωή.

Διαβάστε επίσης: