Δημόσιο

Ποια προκήρυξη κρύβει μονιμότητα

Μέσω της εμπειρίας

Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων ποια ΣΟΧ θα "δώσει", μελλοντικά ειδική εμπειρία

Οι "σπάνιες" προκηρύξεις κρύβουν... μονιμότητα. 

Μία τέτοια είναι και αυτή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόσληψη 370 νέων υπαλλήλων με συμβάσεις διάρκειας 3+3 ετών.

Η διάρκεια των συμβάσεων παραπέμπει στο ότι -κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα- αμέσως μετά τη λήξη τους θα ακολουθήσει προκήρυξη μονίμων.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί στα μέσα της θητείας των προσληφθέντων, δηλαδή να εκδοθεί διαγωνισμός "Κ" (μονίμων) στην λήξη της πρώτης τριετίας.

Η "μονιμοποίηση", σε αυτή την περίπτωση, θα επέλθει μέσω της αυξημένης μοριοδότησης της προϋπηρεσίας (ειδική εμπειρία).

Δηλαδή, οι ήδη υπηρετούντες θα ξεκινήσουν με έναν Χ αυξημένο φορτίο μορίων, λόγω της προϋπηρεσίας που κατέγραψαν στις δομές του υπουργείου Μετάναστευσης και Ασύλου. 

Μεγάλη διάρκεια συμβάσεων

Γενικότερα, οι προκηρύξεις που προσφέρουν συμβάσεις άνω των οκτώ μηνών (ετήσιες, διετείς) κρύβουν το στοιχείο της μονιμότητας.

Αυτό, διότι οι φορείς προσλαμβάνουν προσωπικό, τον εκπαιδεύουν για μεγάλο και ικανό χρονικό διάστημα και στην συνέχεια το "μονιμοποιούν" με προκήρυξη μονίμων ("Κ").

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και πρόσφατα παραδείγματα αφορά στην προκήρυξη 2Κ/2019 όπου ουσιαστικά "μονιμοποιήθηκαν" όσοι είχαν υπηρετήσει στο παρελθόν ως λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο το workenter.gr επιμένει ότι οι τύπου ΣΟΧ προκηρύξεις έχουν μεγάλη αξία, διότι κανείς δεν γνωρίζει ποια από αυτές θα "δώσει" μελλοντικά το μπόνους της ειδικής εμπειρίας. 

Αιτήσεις τώρα

Κάντε την αίτηση της γρήγορα, απλά και σωστά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το workenter.gr

Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση και να ελεγχτεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά.

Υποβολή υποψηφιότητας από απόσταση Λόγω συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους και με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά) να υποβληθεί η αίτησή τους.

Τηλεφωνήστε:

  • 2119555050
  • 2119555052
  • 2119555023