Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι ειδικότητες που ζητούνται
18/11/2020 | 13:09

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, έως 1 μήνα με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι ολοκληρώσεως του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.