Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Φυσικοθεραπείας

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
26/11/2020 | 07:03

Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου 
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected], 2105385117