Δημόσιο

Πρόσληψη τώρα στο Δημόσιο με 4 προκηρύξεις (link)

Ζητούνται: καθαρίστριες, φύλακες, οδηγοί, τεχνίτες, οικονομολόγοι, νοσηλευτές, επισκέπτες Υγείας, γιατροί

Μέσω τεσσάρων προκηρύξεων θα επιλεγεί προσωπικό 18 διαφορετικών ειδικοτήτων

Υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων έχουν την δυνατότητα πρόσληψης σε δήμους και φορείς, μέσω τεσσάρων -εν εξελίξει- διαγωνισμών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να κινηθούν άμεσα, δεδομένου ότι οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών "τρέχουν".

Μέσω των παρακάτω προκηρύξεων θα επιλεγεί προσωπικό 18 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Προσφέρονται συμβάσεις εργασίας, διάρκειας έως 8 μηνών, οι οποίες αποδίδουν "πολύτιμα" μόρια προϋπηρεσίας.

Μη χάσετε τις παρακάτω προκηρύξεις:

Σημαντικό: Η συμπλήρωση των αιτήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αν, για παράδειγμα, μία αίτηση δεν φέρει την υπογραφή του υποψηφίου, τότε αυτή ακυρώνεται ακόμη και αν ο υποψήφιος διαθέτει όλα τα προσόντα που θέτει η προκήρυξη.

Αιτήσεις τώρα

Κάντε την αίτηση της γρήγορα, απλά και σωστά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το workenter.gr

Επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση και να ελεγχτεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά.

Υποβολή υποψηφιότητας από απόσταση

Λόγω συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους και με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά) να υποβληθεί η αίτησή τους.

Τηλεφωνήστε:

  • 2119555050
  • 2119555054
  • 2119555023