Δημόσιο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Ποιοι στέλνουν φάκελο (links)

Όλοι οι πίνακες

Ποιοι στέλνουν φάκελο
16/11/2020 | 14:01

Το ΑΣΕΠ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι για την προκήρυξη 7Κ/2020 για την πρόσληψη 22 ατόμων στο Εθνικό Τυπογραφείο πρέπει να στείλουν φάκελο οι υποψήφιοι των κατηγοριών (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ).

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στο Β΄ Στάδιο αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00.

Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά στο Β΄ Στάδιο τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Αναλυτικά:

Διαβάστε επίσης: