Δημόσιο

Νέες θέσεις με τα ελάχιστα προσόντα στο υπ Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αφορούν 12μηνες συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.
16/11/2020 | 14:51

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, την κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.