Εκπαίδευση

Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων από το Παν/μιο Μακεδονίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
18/11/2020 | 17:00

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις
  • Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων 
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.900 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891212, [email protected]