Δημόσιο

2 προσλήψεις στον δήμο Πύλου-Νέστορος

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν

Οι νεοπροσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές των ΚΔΑΠ της περιοχής
03/01/2019 | 12:22

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, κινείται ο δήμο Πύλου-Νέστορος.

Προσλαμβάνονται με οκτάμηνες συμβάσεις, απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι συμβάσεις μπρούν να ανανεωθούν ή να παραταθούν, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» και διαβάστε την ανακοίνωση.