Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
18/11/2020 | 19:32
Τo Tμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, τη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, στο [email protected].

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 3.000 ευρώ
Αιτήσεις έως την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013203 και [email protected]