Εκπαίδευση

Πενήντα άτομα στο Δίκαιο και την Πληροφορική

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Διιδρυματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δίκαιο και την Πληροφορική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
19/11/2020 | 07:32

Πενήντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το Τμήμα Νομικής λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δίκαιο και την Πληροφορική.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων:

 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Σχολών Θετικών Επιστημών
 • Νομικής
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Κοινωνικών Επιστημών
 • Διεθνών Σπουδών
 • Διοίκησης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Λογιστικής
 • Χρηματοοικονομικής 
 • Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική 

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891654, [email protected]