Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στην ΔΕΗ

Προθεσμία, αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές της ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αράχθου/ΥΗΣ Πουρναρίου
28/12/2018 | 11:40

Διαδικασία πρόσληψης ενός υπαλλήλου, μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2018 του ΑΣΕΠ, πραγματοποιεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε έξι περιοχές απασχόλησης, για διάστημα οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην κατά τόπου διεύθυνση του φορέα, μέχρι την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε ακόμη: Νέα προκήρυξη για 18 θέσεις στην ΔΕΗ

Δείτε αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.