Δημόσιο

13 συμβάσεις στην Πεντέλη

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος - Κατανομή ανά ειδίκευση

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών
27/12/2018 | 10:30

Την πρόσληψη 13 καθηγητών φυσικής αγωγής, εκκινεί ο δήμος Πεντέλης.

Οι νέοι υπάλληλοι θα αναλάβουν ανά θέση, διάφορες ειδικότητες, με απασχόληση έως και τις 31 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά ειδίκευση.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του workenter.