FutureLab

Ασφαλής εργασία σημαίνει Μηδέν Ατυχήματα

Ολοκληρωμένο σύστημα από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ

05/11/2020 | 10:30

Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, γενικότερα, η αναβάθμιση της ποιότητας στο εργασιακό περιβάλλον έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην εργασιακή ειρήνη, αλλά και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Οι σωστές συνθήκες εργασίας δεν είναι μόνο κοινωνικοί στόχοι μιας σύγχρονης επιχείρησης αλλά και οικονομικοί στόχοι, των οποίων η επίτευξη συμβάλλει αποτελεσματικά  στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-τητας και της παραγωγικό-τητας των επιχειρήσεων.

Ολοκληρωμένο Σύστημα με στόχο τα «Μηδέν Ατυχήματα»

Με απώτερο και μόνο αποδεκτό στόχο τα «Μηδέν Ατυχήματα», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ καλλιεργεί συστηματικά την εταιρική κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, η οποία βασίζεται:

 • στην προσωπική ευθύνη και δέσμευση
 • στη συμμετοχικότητα και την επιβράβευση
 • στην πρόληψη και έγκυρη αντιμετώπιση όλων των πιθανών κινδύνων.

 

Με πρωταρχική μέριμνα τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του στην Υγεία & Ασφάλεια, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων του, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του, την επικαιροποίηση των διαδικασιών, την επικοινωνία και επιβράβευση των καλών πρακτικών.

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η Υγεία & Ασφάλεια όλων των εργαζομένων και συνεργατών του αποτελεί διαχρονικά την υπέρτατη αξία που καθοδηγεί το σύνολο των αποφάσεών του και κάθε πτυχή της δραστηριό-τητάς του.

Ο Όμιλος διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για τη διασφάλιση συνεχούς παρουσίας και υποστήριξης στο πεδίο και τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής και  εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, που όχι μόνο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και υλοποιείται μέσα από συγκεκριμένα και εξειδικευμένα εταιρικά πρότυπα και κανόνες που καλύπτουν όλο το φάσμα των πιθανών κινδύνων. Το Σύστημα έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα και τις δραστηριότητες του Ομίλου, ενώ εξειδικεύεται κατά περίπτωση, ώστε να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων  και δραστηριοτήτων του.

Υγεία & Ασφάλεια στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ

Η φετινή χρονιά αποτέλεσε αναμφίβολα μια μεγάλη πρόκληση για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. Η παγκόσμια εξάπλωση του ιού COVID-19 και η πρωτοφανής κρίση δημόσιας υγείας δοκίμασε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Ομίλου σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η προστασία της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή, με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, εφάρμοσε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια επιβράδυνσης της εξάπλωσης του ιού και διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύστησε την ειδική Ομάδα Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, την ενημέρωση από τις κρατικές αρχές, τη συνεργασία με τον Όμιλο LafargeHolcim καθώς και την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων.

Στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων με ταχύτητα και ευελιξία και η εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, εφάρμοσε άμεσα τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης, ενώ παράλληλα παραμένει σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση επιπλέον μέτρων με ουσιαστική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

 • Ενημερώνει ορθά και συστηματικά τους ανθρώπους του μέσα από πρωτόκολλα και διαδικασίες Υ&Α, αναλυτικές οδηγίες, εβδομαδιαία newsletters με χρήσιμες συμβουλές και webinars για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.
 • Παρέχει τη δυνατότητα για ευέλικτη μορφή εργασίας.
 • Χορηγεί άδειες ειδικού σκοπού.
 • Λαμβάνει ειδική μέριμνα για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
 • Παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους και τα άμεσα μέλη των οικογενειών τους πρόσβαση σε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, η οποία προσφέρει ανώνυμη και εμπιστευτική υποστήριξη και καθοδήγηση μέσω εξειδικευμένων συμβούλων.
 • Προχώρησε στην παροχή δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου μοριακής ανίχνευσης της νόσου COVID-19 για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών.
 • Ανέστειλε όλα τα επαγγελματικά ταξίδια εκτός Ελλάδας και αντίστοιχα περιόρισε εκείνα εντός της χώρας.
 • Με στόχο τον περιορισμό των επισκέψεων σε συνεργάτες, εφοδίασε την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών με τα κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία μέσα από τη διεύρυνση των υπηρεσιών 24ωρης ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την καθημερινή διαδικτυακή επαφή.
 • Λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής σε όλες τις εγκαταστάσεις
 • Εντατικοποιεί τις ενέργειες καθημερινής καθαριότητας στους χώρους εργασίας.

Η περίοδος αυτή αναδεικνύει περαιτέρω τη δυναμική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και στην ανάπτυξη σύγχρονων προσεγγίσεων στις μεθοδολογίες και τις πρακτικές εργασίας και επιχειρείν.

Με την ίδια υπευθυνότητα, επιμονή και ευελιξία ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να πορεύεται καταβάλλοντας όλες του τις δυνάμεις για τη θωράκιση της υγείας των εργαζομένων και συνεργατών του, καθώς και την ισχυροποίηση των επιδόσεών του στην Υγεία & Ασφάλεια.