Δημόσιο

Αιτήσεις για 10 προσλήψεις στην Αγία Παρασκευή

Προθεσμία υποβολής, προσόντα και δικαιολογητικά

Οι προσληφθέντες πρέπει να ειδικεύονται στα προγράμματα που θέτει η προκήρυξη
21/12/2018 | 12:53

Στην πρόσληψη πέντε υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, κινείται ο δήμος Αγίας Παρασκευής.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.