Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 6 προσλήψεις στον δήμο Βέροιας

Ειδικότητες - Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών

Η υποβολή για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου
18/12/2018 | 11:57

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Βέροιας.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Οι ενδαιφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ, όπου αυτά απαιτούνται.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.