Δημόσιο

188 προσλήψεις σε δήμους της χώρας

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Ζητούνται 188 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
29/10/2020 | 16:08

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ εννέα Δήμοι της χώρας. 

Ζητούνται 188 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: