Επιχειρείν

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους γεωργούς

Όλες οι λεπτομέρειες

Όλες οι λεπτομέρειες
29/10/2020 | 15:27

Στη χορήγηση εφάπαξ οικονομική ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές προχωρά η κυβέρνηση.

Το νέο μέτρο αφορά στη διευκόλυνση των γεωργών που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια του εισοδήματός λόγω της πανδημίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι αγρότες.

Στόχος

Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 126 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται από πόρους του ΠΑΑ(Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης). Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ 300 έως 4.000 ευρώ ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Το δεδομένο είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων παραγωγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, με τις πληρωμές να γίνονται από το 2021.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά το ΦΕΚ.