Υποτροφίες & Πρακτική

Τριάντα οικονομικά βοηθήματα ύψους €2.000 το καθένα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά χορηγεί 30 οικονομικά βοηθήματα ύψους €2.000 το καθένα.
30/10/2020 | 07:40

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα με την επωνυμία: «Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά» ανακοινώνει την χορήγηση τριάντα οικονομικών βοηθημάτων.

Απευθύνεται σε αδύναμους νέους που φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των υποψηφίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€, θα πρέπρει να κατάγονται από το Βλυχό Λευκάδας.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Εκκαθαριστικά εφορίας του αιτούντος και των γονέων του για τα εισοδήματα των οικονομικών χρήσεων 2018 και 2019
  • Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος και των γονέων του για τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εισοδήματα των ετών 2018 και 2019
  • Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών κατάγεται από το Βλυχό Λευκάδας
  • Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ, οδός Καποδιστρίου αρ 24 3ος όροφος Πειραιάς T.K 1 8531.

Το ποσό του οικονομικού βοηθήματος ανέρχεται στα 2.000 ευρώ.

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104117108 και 2104128222