Δημόσιο

Ενοπλες Δυνάμεις: Αιτήσεις τώρα για 458 θέσεις (pdf)

Ολόκληρες οι προκηρύξεις - Ποιους αφορά

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την πρόσληψη 458 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).
29/10/2020 | 13:21

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την πρόσληψη 458 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Συγκεκριμένα η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών ∆υνάµεων (Ε∆)
  • 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωµάτων (πλην Ειδικών ∆υνάµεων)

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για περίοδο 3 ετών µε δυνατότητα παράτασης άλλων 3 ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε ολόκληρες τις προκκηρύξεις:

ova-workenter

ova-workenter_1