Δημόσιο

Δουλειά, τώρα, με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα (Λίστα)

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι ειδικότητες που ζητούνται
27/10/2020 | 20:08

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ δήμοι και φορείς σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • Τραπεζοκόμοι
  • Καθαριστές
  • Πλύντες
  • Βοηθοί Αποθηκάριοι
  • Εργάτες Απορριμματοφόρων
  • Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: