Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 288 θέσεις σε Δήμους, ΔΕΗ και φορείς (links)

Αναλυτικός πίνακας

Ζητούνται 288 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.
28/10/2020 | 07:08

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα μέσω ΑΣΕΠ σε δήμους, στη ΔΕΗ και σε φορείς.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Συγκεκριμένα, ζητούνται 288 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

ΔΕΗ

Φορείς