Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου (60 θέσεις)

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει 60 θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κοινωνική Θεολογία και τις Επιστήμες του Ανθρώπου.
20/11/2020 | 19:39

Εξήντα θέσεις «ανοίγει» το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κοινωνική Θεολογία και τις Επιστήμες του Ανθρώπου.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Αξιολογική Ανθρωπολογία και Νευροηθική
 2. Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
 3. Κανονικό Δίκαιο

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σηµείωµα
 • Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δηµοσιευµάτων τους
 • Πιστοποιητικό γνώσης µιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
 • Συστατική επιστολή 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 1.920 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107275823, 2107275768